Tương lai của công việc đang ngày càng trở thành hiện thực của ngày hôm nay đối với hàng triệu công nhân và công ty trên toàn thế giới. Những phát hiện của Future of Jobs Report mới nhất xem xét các xu hướng dự kiến trong giai đoạn 2018-2022 tại 20 nền kinh tế và 12 ngành công nghiệp. Đây là những thông tin cần biết để sẵn sàng:

1. Tự động hóa, robot hóa và số hóa khác nhau giữa các ngành công nghiệp khác nhau

Internet di động tốc độ cao, trí tuệ nhân tạo, phân tích big data và công nghệ đám mây được áp dụng để trở thành mũi nhọn của cac công ty trong việc áp dụng các công nghệ mới từ năm 2018 đến năm 2022. Nhiều công ty, doanh nghiệp sẽ chạm tay đến máy học, augmented và thực tế ảo để đầu tư kinh doanh. Ngược lại, đầu tư vào công nghệ robot giả tưởng trong phim và tiểu thuyết vẫn còn phần nào phù hợp trong giai đoạn này - nhưng vẫn tăng tốc. Robot cố định có thể sẽ được áp dụng rộng rãi nhất vào năm 2022 - nhưng các ngành công nghiệp khác nhau có các công dụng và hướng sử dụng riêng biệt.

Những thúc đẩy mạnh mẽ ở cấp độ khác như Internet of Things hỗ trợ quản lý từ xa và tự động hóa các quy trình này.

2. Có một hướng nhìn tích cực về việc làm trong bối cảnh việc làm bị gián đoạn mạnh

Đến năm 2022, các ngành nghề mới nổi lên hiện nay được đặt ra để làm tăng từ 16% đến 27% nhân viên của các công ty lớn trên toàn cầu, trong khi vai trò công việc hiện đang bị ảnh hưởng bởi sự lạc hậu về công nghệ từ 31% xuống 21%. Chỉ riêng về mặt định lượng, 75 triệu công việc hiện tại có thể bị thay thế bởi sự thay đổi trong phân công lao động giữa con người, máy móc và thuật toán, trong khi 133 triệu công việc mới có thể xuất hiện cùng lúc.

Các ngành nghề đang phát triển bao gồm các vai trò như nhà phân tích dữ liệu (khoa học dữ liệu), nhà phát triển phần mềm, ứng dụng, chuyên gia thương mại điện tử và truyền thông xã hội - công việc được tăng cường bởi việc sử dụng công nghệ. Tuy nhiên, cũng sẽ phát triển vai trò công việc dựa trên đặc điểm của con người như nhân viên dịch vụ khách hàng, chuyên gia bán hàng và tiếp thị, đào tạo và phát triển, con người và văn hóa, chuyên gia phát triển tổ chức cũng như quản lý đổi mới.

3. Sự phân công lao động giữa con người, máy móc và thuật toán đang dịch chuyển nhanh chóng

Các nhà tuyển dụng dự đoán sẽ có sự thay đổi đáng kể trong phân công lao động giữa con người, máy móc và thuật toán để làm các tác vụ trong công việc hiện nay. Hiện tại, trung bình 71% tổng số giờ làm việc được Future of Jobs Report thống kê rằng thực hiện bởi con người, so với 29% bằng máy móc hoặc thuật toán.

Đến năm 2022, mức trung bình này dự kiến sẽ chuyển sang 58% số giờ nhiệm vụ được thực hiện bởi con người và 42% bằng máy móc hoặc thuật toán. Xét về tổng số giờ làm việc, không có tác vụ nào được thực hiện chủ yếu bằng máy móc hoặc thuật toán. Đến năm 2022, 62% các tác vụ xử lý dữ liệu, tìm kiếm và truyền thông sẽ được thực hiện bằng máy. Liên quan đến điểm xuất phát ngày hôm nay, sự mở rộng của việc chia sẻ hiệu suất tác vụ sẽ được chú riêng biệt trong lý luận và ra quyết định, tác vụ tìm kiếm thông tin và quản trị. Ngay cả các tác vụ được thực hiện bởi con người ngày nay - giao tiếp, tương tác, phối hợp, quản lý và tư vấn - sẽ bắt đầu được thực hiện bằng máy móc, mặc dù ở mức độ thấp hơn.

4. Các tác vụ mới trong công việc đang thúc đẩy nhu cầu về các kỹ năng mới

Đến năm 2022, năng lực cần thiết cho công việc sẽ thay đổi đáng kể. Tỷ lệ các kỹ năng cốt lõi cần có để thực hiện công việc vẫn không đổi - dự kiến sẽ vào khoảng 58%. Điều đó có nghĩa là người lao động sẽ có sự thay đổi khoảng 42% các kỹ năng làm việc cần thiết trong giai đoạn đến năm 2022. Những kỹ năng phát triển nổi bật bao gồm : tư duy phân tích và học tập tích cực cũng như thiết kế công nghệ, làm nổi bật nhu cầu ngày càng tăng đối với các hình thức khác nhau về năng lực công nghệ. Tuy vậy, mức độ thuần thục các công nghệ mới chỉ là một phần của “phương trình năng lực” 2022. Những năng lực như sáng tạo, độc đáo, chủ động, tư duy phản biện, thuyết phục và đàm phán hầu như sẽ không đổi hoặc tăng lên theo thời đại, cũng như chú ý đến các chi tiết, sự thích nghi, tính linh hoạt và khả năng giải quyết vấn đề phức tạp. Trí tuệ xúc cảm, tài năng lãnh đạo và ảnh hưởng xã hội cũng như định hướng dịch vụ được thiết lập để cho thấy sự gia tăng đặc biệt về nhu cầu khi so với tình trạng hiện tại ngày nay.

5. Tất cả chúng ta sẽ cần phải học suốt đời

Trung bình, một nhân viên sẽ cần khoảng từ 3 tháng đến 4 tháng đào tạo lại và nâng cao các kỹ năng trong giai đoạn đến năm 2022. Khoảng cách giữa yêu cầu kỹ năng cũ và mới - trong số các công nhân và trong số các công ty lãnh đạo cấp cao - có thể sẽ cản trở đáng kể việc quản lý chuyển đổi của cơ quan. Tùy thuộc vào ngành và cơ địa, từ một nửa đến hai phần ba các công ty có khả năng chuyển sang các nhà thầu bên ngoài, nhân viên tạm thời và nhân viên tự do để giải quyết các lỗ hổng kỹ năng của họ. Một cách tiếp cận toàn diện để lập kế hoạch lực lượng lao động, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng sẽ là chìa khóa để quản lý tích cực, chủ động và hiệu quả các xu hướng.