Giới thiệu

Hiện tại nhu cầu sử dụng C++ không dừng ở việc tạo ra các phần mềm, game và nhu cầu về việc sử dụng C++ trên các hệ thống nhúng, áp dụng vào công nghiệp ô tô đã ngày càng thành hình rõ ràng. Nắm bắt nhu cầu sắp đến của thị trường này, chúng tôi giới thiệu khóa học lập trình C++ nâng cao dành cho kỹ sư hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu.

Thông tin cơ bản

 1. Số chuyên đề: 12 (có thể điều chỉnh phù hợp theo nhu cầu).
 2. Số buổi học: 8 – 10 buổi học.
 3. Giảng viên chính: La Kiến Vinh (có thể có giảng viên phụ).

Đăng ký học

 • Gọi hotline 0942.111.912 (La Kiến Vinh) hoặc điền vào form liên hệ, chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay trong 24 giờ.
 • Email [email protected]

Chương trình này đào tạo những gì?

Chương trình chuẩn chia thành 12 chuyên đề (dự kiến 8 - 10 buổi học) giải quyết tổng quát 12 khía cạnh lập trình C++ thông qua các case-study cụ thể giúp bạn nắm bắt không chỉ ở mức độ lý thuyết mà có thể liên hệ được các trường hợp sử dụng thực tế.

 1. Dynamic allocation & Regular pointer.
 2. Object oriented programming.
 3. Preprocessing & directive.
 4. Static link library & Shared link library.
 5. Type casting.
 6. Forward declaration.
 7. Template.
 8. STL.
 9. C++11 & C++14.
 10. Multithreading & Multithreading in C++.
 11. Exception handling.
 12. Performance & Maintenance.

Chương trình này phù hợp với những ai?

 1. Theo nhu cầu, dự án của doanh nghiệp.
 2. Các kỹ sư hiện tại đang làm việc tại các công ty lập trình.
 3. Các đối tượng đã có khả năng lập trình căn bản với C++. 
 4. Các kỹ sư ngành cơ – điện tử, điện – điện tử, điện tử - viễn thông có độ phù hợp cao do có nhu cầu bổ sung kiến thức C++ cao trong lĩnh vực lập trình.
 5. Các QA tại các công ty về kỹ thuật.