Lập trình C# cũng như bất kỳ điều gì mới đều khó. Nhưng đường xa vạn lý bắt đầu từ 1 bước chân.

Có rất nhiều loại ứng dụng sử dụng đến C# trong số đó ứng dụng dạng back-end và các ứng dụng Windows Form khá phổ biến.

Học C# thì ta sẽ phải biết đến .NET Runtime, ASP.NET, C#, Entity, LINQ. Những thứ đó phải mất rất nhiều thời gian để học chúng kể cả bạn đã biết được những loại ngôn ngữ lập trình khác trước và thậm chí bạn cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian để học và phát triển một ứng dụng sử dụng ngôn ngữ C#.

Tuy nhiên khi bạn tiếp xúc dần với nó, bạn sẽ thấy nó cũng rất thú vị. Trước khi các bạn đọc sách về C# hay tra cứu từ mạng và tìm những tutorial thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều rằng: dù cho bạn có đọc bao nhiêu quyển sách hay hoặc tốn 50 giờ để đọc hết những tutorial thì bạn vẫn chưa thể tiến bộ nếu nếu như bạn không bắt tay làm ngay bây giờ một cái gì đó với nó.

Học C#.NET chúng ta sẽ được gì?

  1. Nền tảng Xamarin: để tạo những app di động.
  2. Unity: để phát triển Game và ứng dụng VR.
  3. Một điều bất ngờ khác là .NET Core: là một phiên bản mã nguồn mở, nó rất nhẹ và nó thật sự đang phát triển rất nhanh trong những năm gần đây. Với tư cách là một người đã sử dụng .NET trong 4 năm. Tôi tin nó sẽ còn phát triển hơn nữa. Ta có thể tìm thấy mọi thứ từ nó. Bạn có thể tìm thấy hàng loạt những quyển sách hay về nó với internet.

Riêng tôi thì tôi thật hiếm khi đọc chúng. Tôi chỉ tham khảo chúng khi cần thiết và làm quen dần theo thời gian bởi vì nó rất lớn, bạn bắt buộc phải thực hành với chúng một cách liên tục mới có thể tiếp cận nhiều hơn các khía cạnh của nó.