Mở lớp khi đăng ký đủ học viên - 5/lớp
Học phí ₫24,000,000
Thời gian 8.5 tháng
Họ tên
Email
Điện thoại
Liên kết Facebook của bạn
ĐĂNG KÝ
KHÓA HỌC

Khóa Học Phát Triển Games với C++

Khóa học phát triển games với C++ được thiết kế bởi các giảng viên có kinh nghiệm hơn 6 năm phát triển games tại các công ty games hàng đầu như VNG, Gameloft; khóa học còn phù hợp với người mới bắt đầu, đào tạo 1 nền tảng lập trình tốt cho học viên, đáp ứng chính xác nhu cầu về nền tảng và công nghệ trong lĩnh vực phát triển games của các doanh nghiệp lớn và nhỏ.

CÁC MÔN HỌC

C++ Căn Bản Đến Nâng Cao

Lập trình C++ từ căn bản cho đến nâng cao. Khóa học tập trung đào tạo thuật toán với C/C++, kỹ thuật lập trình, hướng đối tượng cho người mới bắt đầu cho đến chuyên nghiệp.

GIỚI THIỆU & CHƯƠNG TRÌNH

Kiến Trúc Phần Mềm & Thiết Kế Engine

Lập trình kiến trúc phần mềm, thiết kế engine, kiến tạo và phát triển các hạ tầng phần mềm dành cho đối tượng đã có nền tảng lập trình vững với C++.

GIỚI THIỆU & CHƯƠNG TRÌNH

Khóa học cung cấp nền tảng lập trình với C++, thiết kế games engine phục vụ cho việc phát triển những game đòi hỏi hiệu năng cao và đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của doanh nghiệp.

*Cần thêm thông tin về khóa học? LIÊN HỆ

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG
©STDIO, 2013-2020