{"title":"Khóa Học Back-end Với Java EE (Spring MVC & Hibernate)","headline":"Học phát triển triển dự án back-end với Java Spring và Hibernate từ đầu. ","description":"Phát triển back-end với Java EE (Spring + Hibernate)","thumbnail":"\/statics\/external_data\/files\/training_stdio_vn\/programs\/subjects\/7\/thumbnail-backend-spring.png","duration":0,"capacity":8,"order":3,"audienceTypes":["Dành cho người đã có căn bản về lập trình.","\r\nCó thể lập trình hướng đối tượng.","\r\nKhông đòi hỏi phải có kiến thức lập trình Java từ trước.","\r\nCác đối tượng muốn tìm kiếm 1 công việc liên quan Java Spring + Hibernate.","\r\nĐảm bảo kiến thức khóa học đủ để tham gia các dự án về Java Back end của các doanh nghiệp lớn.","\r\nDành cho các cá nhân có khả năng lập trình và muốn đổi công việc mới.","\r\nKhóa học còn dành cho các cá nhân, các doanh nghiệp đang cần kiến thức, kinh nghiệm về Java Back end cho các dự án mới.","\r\nCó thể điều chỉnh nội dung, thời lượng khóa học để phù hợp điều kiện doanh nghiệp."],"oldId":"7","seoDescription":"Khóa học phát triển back-end với Java EE từ cơ bản cho đến nâng cao với framework Spring, Hibernate. Với khóa học này, bạn được học mọi thứ về Java cơ bản đến phát triển back-end cho ứng dụng với Java.","salePrice":9000000,"originalPrice":11000000,"slug":"back-end-voi-java-ee-spring-hibernate","isPublished":true,"isDeleted":false,"isTop":false,"objectives":["Quản lý dự án Java Spring bằng Maven.","Tìm hiểu cách sử dụng Java @Annotation (Spring @Annotation) trong các ứng dụng Java Spring MVC.","Design pattern Dependence Injection và áp dụng trong Java Spring MVC.","Hiểu cách xác định Spring Beans bằng cách sử dụng Java Config.","Cấu hình mô hình MVC sử dụng Java Config.","Tìm hiểu cách cấu hình Java Spring MVC với cấu hình Java Based (không cần dùng XML).","JPA Spring Data với Hibernate trong các back-end với Java EE, truy cập và thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua Hibernate.","Xây dựng kiến trúc 1 back-end Java Spring, chia lớp: DAO, Service, Controller.","Spring Security module và cấu hình Spring Security trong bảo mật.","Triển khai dự án back-end Spring MVC lên server."],"isEnterprise":true,"category":null,"internalId":null,"createdAt":1597468008,topics: [{"title":"Java căn bản","description":"

Giới thiệu về khóa học và cài đặt các công cụ lập trình cần thiết: Java 8, Eclipse, MySQL.<\/p>\n\n

Làm quen với Java.<\/p>\n\n

KHÓA HỌC

Khóa Học Back-end Với Java EE (Spring MVC & Hibernate)

Học phát triển triển dự án back-end với Java Spring và Hibernate từ đầu.

THÔNG TIN CƠ BẢN
 • HỌC PHÍ
  0₫
  0₫
 • SĨ SỐ
  8
  / lớp
 • THỜI LƯỢNG
  0
  giờ

   Khóa học này dành cho ai?

 • Dành cho người đã có căn bản về lập trình.
 • Có thể lập trình hướng đối tượng.
 • Không đòi hỏi phải có kiến thức lập trình Java từ trước.
 • Các đối tượng muốn tìm kiếm 1 công việc liên quan Java Spring + Hibernate.
 • Đảm bảo kiến thức khóa học đủ để tham gia các dự án về Java Back end của các doanh nghiệp lớn.
 • Dành cho các cá nhân có khả năng lập trình và muốn đổi công việc mới.
 • Khóa học còn dành cho các cá nhân, các doanh nghiệp đang cần kiến thức, kinh nghiệm về Java Back end cho các dự án mới.
 • Có thể điều chỉnh nội dung, thời lượng khóa học để phù hợp điều kiện doanh nghiệp.

   Bạn sẽ đạt được những gì?

Chương trình học

Java & Java EE

ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG
©STDIO, 2013-2020