{"title":"Khóa Học DirectX (HLSL)","headline":"Lập trình 3D programmable pipeline với HLSL shader bằng các hiệu ứng.","description":"","thumbnail":"\/statics\/external_data\/files\/training_stdio_vn\/programs\/subjects\/9\/thumbnail_directx.jpg","duration":0,"capacity":2,"order":5,"audienceTypes":["Tạo các ứng dụng đồ họa 3D sử dụng C++ và DirectX.","Kiến thức về card đồ họa.","Vẽ đối tượng 3D vào cửa sổ.","Sử dụng shader DirectX (vertex, fragment).","Toán học ma trận và ứng dụng vào lập trình 3D.","Sử dụng và hiểu biết về hệ tọa độ thuần nhất.","Các phép biến đổi trên 3D: tịnh tiến, xoay, tỷ lệ.","Các phép chiếu: phối cảnh, song song.","Triển khai Camera.","Sử dụng ba loại ánh sáng: hướng, điểm và đèn chiếu sáng.","Sử dụng các 3D model.","Các kỹ thuật: sky map, normal map, sóng nước, ...","Xử lý hậu kỳ (post-processing)."],"oldId":"9","seoDescription":"Khóa đào tạo lập trình DirectX Programmable Pipeline, lập trình các hiệu ứng với GPU sử dụng ngôn ngữ HLSL.","salePrice":0,"originalPrice":0,"slug":"directx-hlsl","isPublished":true,"isDeleted":false,"isTop":false,"objectives":["Tạo các ứng dụng đồ họa 3D sử dụng C++ và DirectX.","Kiến thức về card đồ họa.","Vẽ đối tượng 3D vào cửa sổ.","Sử dụng shader DirectX (vertex, fragment).","Toán học ma trận và ứng dụng vào lập trình 3D.","Sử dụng và hiểu biết về hệ tọa độ thuần nhất.","Các phép biến đổi trên 3D: tịnh tiến, xoay, tỷ lệ.","Các phép chiếu: phối cảnh, song song.","Triển khai Camera.","Sử dụng ba loại ánh sáng: hướng, điểm và đèn chiếu sáng.","Sử dụng các 3D model.","Các kỹ thuật: sky map, normal map, sóng nước, ...","Xử lý hậu kỳ (post-processing)."],"isEnterprise":true,"category":null,"internalId":null,"createdAt":1597465364,topics: []}
KHÓA HỌC

Khóa Học DirectX (HLSL)

Lập trình 3D programmable pipeline với HLSL shader bằng các hiệu ứng.

THÔNG TIN CƠ BẢN
 • HỌC PHÍ
  0₫
  0₫
 • SĨ SỐ
  2
  / lớp
 • THỜI LƯỢNG
  0
  giờ

   Khóa học này dành cho ai?

 • Tạo các ứng dụng đồ họa 3D sử dụng C++ và DirectX.
 • Kiến thức về card đồ họa.
 • Vẽ đối tượng 3D vào cửa sổ.
 • Sử dụng shader DirectX (vertex, fragment).
 • Toán học ma trận và ứng dụng vào lập trình 3D.
 • Sử dụng và hiểu biết về hệ tọa độ thuần nhất.
 • Các phép biến đổi trên 3D: tịnh tiến, xoay, tỷ lệ.
 • Các phép chiếu: phối cảnh, song song.
 • Triển khai Camera.
 • Sử dụng ba loại ánh sáng: hướng, điểm và đèn chiếu sáng.
 • Sử dụng các 3D model.
 • Các kỹ thuật: sky map, normal map, sóng nước, ...
 • Xử lý hậu kỳ (post-processing).

   Bạn sẽ đạt được những gì?

Chương trình học

LIÊN HỆ

Lịch khai giảng
Không tìm được giờ học phù hợp?
Gọi 028.36205514 hoặc Inbox.
Bạn đang có nhu cầu vui lòng gọi

perm_phone_msg 0942.111.912
028.36205514

message MESSENGER
ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG
©STDIO, 2013-2020