{"title":"Khóa Học Lập Trình Backend với Node.js và MongoDB","headline":"Khóa học back end với Node.js và Express.","description":"Khóa học làm chủ Backend với Node.js bằng cách xây dựng ứng dụng web và API RESTful trong thế giới thực (ứng dụng, xác thực, bảo mật).","thumbnail":"\/statics\/external_data\/files\/training_stdio_vn\/programs\/subjects\/19\/thumb-backend-voi-nodejs-va-mongodb.png","duration":0,"capacity":8,"order":1,"audienceTypes":["Dành cho các đối tượng có định hướng theo lĩnh vực Backend với 1 công nghệ hiện đại và bền vững."," Bạn cần có khả năng lập trình cơ bản ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình hoặc đã từng lập trình Frontend."," Bạn đang cần chuyển đổi từ 1 công nghệ Backend khác sang Node.js."," Bạn đang cần học kiến thức bài bản hơn về Backend."],"oldId":"19","seoDescription":"Phát triển Backend với Node.js thông qua phương pháp học thực hành, xây dựng ứng dụng web và API RESTful trong thế giới thực (ứng dụng, xác thực, bảo mật).","salePrice":9000000,"originalPrice":11000000,"slug":"lap-trinh-backend-voi-nodejs-va-mongodb","isPublished":true,"isDeleted":false,"isTop":false,"objectives":["Hiểu được NodeJS, Express và MongoDB, RESTful, những gì mà doanh nghiệp phần mềm đang cần.","Tạo được hệ thống Backend, kết hợp được với Frontend.","Ứng cử được vào vị trí, công việc phát triển Backend.","Trở thành 1 phần quan trọng không thể thiếu của 1 dự án công nghệ, tạo thêm giá trị cho CV của bạn."],"isEnterprise":false,"category":null,"internalId":null,"createdAt":1597467844,topics: [{"title":"Database - SQL","description":"

Lưu trữ trạng thái và lưu trữ dữ liệu.<\/p>\n\n

KHÓA HỌC

Khóa Học Lập Trình Backend với Node.js và MongoDB

Khóa học back end với Node.js và Express.

THÔNG TIN CƠ BẢN
 • HỌC PHÍ
  0₫
  0₫
 • SĨ SỐ
  8
  / lớp
 • THỜI LƯỢNG
  0
  giờ

   Khóa học này dành cho ai?

 • Dành cho các đối tượng có định hướng theo lĩnh vực Backend với 1 công nghệ hiện đại và bền vững.
 • Bạn cần có khả năng lập trình cơ bản ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình hoặc đã từng lập trình Frontend.
 • Bạn đang cần chuyển đổi từ 1 công nghệ Backend khác sang Node.js.
 • Bạn đang cần học kiến thức bài bản hơn về Backend.

   Bạn sẽ đạt được những gì?

Chương trình học - gồm 2 phần

Dẫn Nhập - Database & JavaScript

Phần Chính - Node.js & Backend

ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG
©STDIO, 2013-2020