10 ứng dụng thực tế được viết bằng C++, các ứng dụng này mang đến trải nghiệm không chỉ tính năng mà còn ở hiệu năng của ngôn ngữ lập trình này.