{"title":"Khóa Học Lập Trình Python Căn Bản","headline":"Khóa học lập trình căn bản Python cho người hoàn toàn mới nhanh chóng.","description":"Học Python nhanh chóng cho người mới","thumbnail":"\/statics\/external_data\/files\/training_stdio_vn\/programs\/subjects\/21\/thumbnail-lap-trinh-python-can-ban.png","duration":0,"capacity":8,"order":1,"audienceTypes":["Người mới bắt đầu chưa từng học lập trình.","Lập trình viên muốn mở rộng ngôn ngữ sang Python.","Người đi làm trong lĩnh vực khác muốn học lập trình.","Người mới muốn rèn luyện tư duy lập trình với Python.","Sinh viên không thuộc ngành công nghệ thông tin muốn học lập trình."],"oldId":"21","seoDescription":"Khóa học lập trình Python căn bản dành cho người hoàn toàn mới một cách bài bản và nhanh chóng, tạo tiền đề tiếp cận các công nghệ hiện đại và tiết kiệm thời gian cho người học.","salePrice":2500000,"originalPrice":2800000,"slug":"lap-trinh-python-can-ban","isPublished":true,"isDeleted":false,"isTop":false,"objectives":["Học lập trình Python cơ bản với phiên bản Python mới nhất.","\r\nCác cú pháp cơ bản nhất, khai báo biến, cấu trúc điều kiện, hàm và collections.","\r\nXử lý file dữ liệu với Python.","\r\nSử dụng các module thư viện tính năng hỗ trợ hiện đại với Python.","\r\nChia nhỏ và quản lý 1 chương trình viết bằng Python.","\r\nLập trình công cụ thực tế."],"isEnterprise":false,"category":null,"internalId":null,"createdAt":1597463841,topics: [{"title":"Làm quen với Python","description":"

Giới thiệu khóa học.<\/p>\n\n

KHÓA HỌC

Khóa Học Lập Trình Python Căn Bản

Khóa học lập trình căn bản Python cho người hoàn toàn mới nhanh chóng.

THÔNG TIN CƠ BẢN
 • HỌC PHÍ
  0₫
  0₫
 • SĨ SỐ
  8
  / lớp
 • THỜI LƯỢNG
  0
  giờ

   Khóa học này dành cho ai?

 • Người mới bắt đầu chưa từng học lập trình.
 • Lập trình viên muốn mở rộng ngôn ngữ sang Python.
 • Người đi làm trong lĩnh vực khác muốn học lập trình.
 • Người mới muốn rèn luyện tư duy lập trình với Python.
 • Sinh viên không thuộc ngành công nghệ thông tin muốn học lập trình.

   Bạn sẽ đạt được những gì?

Chương trình học - gồm 2 phần

Nhập môn Python

 • 1

  Làm quen với Python

  Giới thiệu khóa học.

  • Đôi nét về Python.
  • Các ứng dụng của Python trong: tự động hóa, AI, Machine Learning, Data analysis...

  Cài đặt phần mềm.

  • Các phiên bản của Python: Python 2.x vs Python 3.x.
  • Cài đặt các phần mềm cần thiết để học và làm việc với Python.

  Demo ứng dụng tự động hóa với Python.

  • Lợi thế của 1 công cụ.
  • Các ngôn ngữ khác so với Python.

  Lập trình với Python.

  • Chương trình đầu tiên - Python Hello World.
  • Luồng làm việc của Python.
  • Thực hành.
  giờ
 • 2

  Biến và các kiểu dữ liệu

  Làm quen biến.

  • Ý nghĩa của biến trong lập trình.
  • Khai báo và sử dụng biến.
  • Các kiểu dữ liệu cơ bản và kiểu dữ liệu vô hướng.

  Kiểu dữ liệu chuổi.

  • Cách thức sử dụng chuỗi.
  • 1 số thao tác với chuỗi.

  Các toán tử khi làm việc với biến.

  Kiểu dữ liệu và ép kiểu.

  Thực hành.

  giờ
 • 3

  Cấu trúc điều kiện và vòng lặp

  Cấu trúc điều khiển và lặp.

  • Cấu trúc rẽ nhánh if-else.
  • Tầm vực của khối lệnh.
  • Thực hành.

  Cấu trúc lặp.

  • Vòng lặp while...do.
  • Vòng lặp for.
  • Thực hành.
  giờ
 • 4

  Mảng dữ liệu và danh sách

  Các kiểu dữ liệu danh sách.

  • Kiểu dữ liệu mảng.
   • Khởi tạo mảng.
   • Duyệt mảng.
   • Thêm và xóa phần tử trong mảng.
  • Tuple và mảng hằng.
   • Ý nghĩa và tính ứng dụng của Tuple.
   • So sánh mảng và Tuple.

  Các loại dữ liệu khác.

  • set vs list.
  • Chuyển đổi qua lại giữa set và list.
  • Kiểu dữ liệu từ điển.

  Thực hành.

  giờ
 • 5

  Hàm và chia để trị

  Hàm trong Python.

  • Hàm và chia để trị, ý nghĩa của hàm.
  • Hiện thực và sử dụng hàm.
  • Biến cục bộ và biến toàn cục.
  • Thực hành.
  giờ
 • 6

  Xử lý file dữ liệu

  Làm việc với file.

  • Thao tác mở đóng file.
   • Mở và đóng file.
   • Cách thức mở và đóng file tự động.
  • Hiển thị dữ liệu trong file.
  • Xử lý dữ liệu file.
  • Demo xây dựng từ điển với file.

  Thực hành.

  giờ
 • 7

  Module hóa ứng dụng

  Giới thiệu về module trong Python.

  Sử dụng các module.

  • Tải và cài đặt module với pip.
  • Sử dụng các module download file/ảnh.

  Hiện thực 1 module.

  • Cách thức phát triển 1 module.
  • Sử dụng module vừa được phát triển.

  Thực hành.

  giờ
 • 8

  Các module thông dụng

  Giới thiệu các module thông dụng cho tự động hóa.

  • Module download.
  • Module xử lý hình ảnh.

  Hiện thực project dữ liệu tự động.

  giờ
 • 9

  Build chương trình Python

  Thuận lợi của ngôn ngữ Python.

  So sánh mã máy và mã Python.

  Chạy chương trình được viết bằng Python không cần cài đặt Python.

  Chuyển đổi Python mã thực thi độc lập trên Windows.

  giờ

Xử lý nâng cao với Python

Lịch khai giảng
Không tìm được giờ học phù hợp?
Gọi 028.36205514 hoặc Inbox.
Bạn đang có nhu cầu vui lòng gọi

perm_phone_msg 0942.111.912
028.36205514

message MESSENGER
Python vượt trội trong các tình huống liên quan tới dữ liệu, điều này có nghĩa là các doanh nghiệp liên quan đến Big Data (Dữ liệu lớn), Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo) / Machine Learning (Học máy) sẽ có nhu cầu cao đối với các lập trình viên Python.
Xem thêm
Theo thời gian, tôi đã quan sát thấy có 3 ứng dụng phổ biến chính cho Python và trong thời đại này, ít nhất cũng phải có chút hiểu biết về 3 điều sau và phải thông thạo 1 trong 3 nếu bạn muốn làm việc lâu dài với Python
Xem thêm
ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG
©STDIO, 2013-2020