{"title":"Khóa Học Python for Artists","headline":"Học lập trình Python thông qua các ứng dụng thực tế với Maya.","description":"Lập trình Python dành cho Artists ứng dụng trong Maya.","thumbnail":"\/statics\/external_data\/files\/training_stdio_vn\/programs\/subjects\/14\/thumbnail-python-maya.jpg","duration":0,"capacity":8,"order":4,"audienceTypes":["3D Artist cần mở rộng hơn cơ hội nghề nghiệp và thu nhập.","\r\n3D Artist cần tự động hóa các công việc thủ công.","\r\n3D Artist cần nền tảng để dễ dàng làm việc với Animation.","\r\n3D Artist muốn tiếp cận công nghệ để hỗ trợ thêm cho công việc."],"oldId":"14","seoDescription":"Khóa học lập trình Python dành cho các 3D artist, ứng dụng trong Maya, sử dụng lập trình giảm đáng kể các công đoạn thủ công trong modeling, animation và tự động hóa nhiều công việc khác liên quan và xa hơn là trở thành technical artists.","salePrice":7500000,"originalPrice":9000000,"slug":"python-for-artists","isPublished":true,"isDeleted":false,"isTop":false,"objectives":["Ngôn ngữ lập trình Python và học lập trình với Python."," Phân biệt sự khác biệt giữa MEL và Python."," Hiểu các ưu điểm \/ nhược điểm của mỗi ngôn ngữ."," Phát triển các công cụ bằng Python trong Maya và cả bên ngoài Maya."," Tạo giao diện người dùng nâng cao để tương tác với công cụ của họ và quản lý nội dung."," Có các kỹ năng cần thiết để 1 3D aritst bước đầu trở thành một Technical Artist trong Studio."],"isEnterprise":false,"category":null,"internalId":null,"createdAt":1597468891,topics: [{"title":"Lập trình trên Maya","description":"

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ trong Maya<\/p>\n\n

KHÓA HỌC

Khóa Học Python for Artists

Học lập trình Python thông qua các ứng dụng thực tế với Maya.

THÔNG TIN CƠ BẢN
 • HỌC PHÍ
  0₫
  0₫
 • SĨ SỐ
  8
  / lớp
 • THỜI LƯỢNG
  0
  giờ

   Khóa học này dành cho ai?

 • 3D Artist cần mở rộng hơn cơ hội nghề nghiệp và thu nhập.
 • 3D Artist cần tự động hóa các công việc thủ công.
 • 3D Artist cần nền tảng để dễ dàng làm việc với Animation.
 • 3D Artist muốn tiếp cận công nghệ để hỗ trợ thêm cho công việc.

   Bạn sẽ đạt được những gì?

Chương trình học - gồm 2 phần

Python và các cú pháp căn bản

 • 1

  Lập trình trên Maya

  Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ trong Maya

  • MEL - Maya Embedded Language
  • Python
  • C++

  So sánh các ngôn ngữ và tương quan. Cài đặt Python và các thư viện cần thiết

  Hello Maya với Python

  • Command line
  • Script Editor
  • Maya Shelf

  Maya command và dependency graph. Gọi Maya command từ Python

  Các kiểu dữ liệu thường dùng

  Command mode và các tham số của command

  • Create mode
  • Edit mode
  • Query mode

  Một số ví dụ minh hoạ

  Thực hành

  giờ
 • 2

  Các cấu trúc rẽ nhánh trong chương trình

  Các cấu trúc rẽ nhánh trong chương trình Python

  • Mô hình rẽ nhánh
  • Nhắc lại các khối code với tab và space
  • Biểu thức và logic, luật kết hợp logic
  • Cấu trúc rẽ nhánh với keyword if
  • Cấu trúc rẽ nhánh với keyword switch
  • Thực hành

  Dữ liệu dạng danh sách và từ điển

  • Vai trò của danh sách trong lưu trữ dữ liệu
  • Kiểu danh sách trong Python
  • Demo ứng dụng kiểu danh sách với Python - Maya
  • Thực hành
  • Kiểu dữ liệu từ điển
  • Thực hành
  giờ
 • 3

  Cấu trúc lặp

  Cấu trúc lặp while và for.

  • Nguyên lý cấu trúc lặp
  • Cú pháp sử dụng while và for
  • Demo ứng dụng sử dụng cấu trúc lặp trong dựng mô hình với Maya
  • Thực hành

  Sử dụng cấu trúc lặp và danh sách dữ liệu

  • Nhắc lại danh sách / mảng
  • Thực hành
  giờ
 • 4

  Hàm trong Python

  Ý nghĩa của hàm trong lập trình

  • Demo ứng dụng của hàm và khả năng tái sử dụng
  • Thuận lợi và bất lợi của sử dụng hàm và các vấn đề về hiệu ứng phụ
  • Cú pháp khai báo hàm và cách sử dụng
  • Thực hành
  giờ
 • 5

  Python và kiểu dữ liệu của Maya

  Biến và dữ liệu

  • BIến trong MEL
  • Từ khoá

  Mô hình dữ liệu của Python

  • Tính đa dụng
  • Reference counting
  • del()
  • Kiểu dữ liệu None

  Tương tác với Maya commands

  Nhận và xử lý kết quả trả về

  • getAttr và setAttr
  • connectAttr
  • disconnectAttr

  Ôn lại cấu trúc Node

  Thực hành

  giờ
 • 6

  Ứng dụng thực tế 1

  Ôn tập các kiến thức về

  • Cấu trúc điều kiện
  • Cấu trúc lặp
  • Hàm

  Thực hành viết chương trình có khả năng duyệt qua tất cả các node và thay đổi thuộc tính theo yêu cầu

  giờ
 • 7

  Hệ thống module trong Python

  Hệ thống module trong Python

  Định nghĩa module

  Module và tầm vực

  • Tính đóng gói và thuộc tính module
  • Module __main__

  Xây dựng module

  Import module

  • import và reload()
  • Từ khoá as / from

  Cấu hình đường dẫn

  • sys.path
  • Path tạm thời
  • Maya.env

  Sử dụng Python IDE

  giờ
 • 8

  Các đối tượng trong Python

  Mô hình đối tượng hóa trong Python

  • Demo đối tượng trong Maya
  • Đối tượng hóa trong Python với thuộc tính và hành động
  • Hiện thực đối tượng hóa và sử dụng đối tượng
  • Thực hành

  Module hóa các thành phần trong Python

  • Cách thức module hóa các thành phần trong Python
  • Lợi ích của module hóa
  • Thực hành
  giờ
 • 9

  Ứng dụng thực tế 2

  Ôn tập kiến thức

  • Lập trình hướng đối tượng
  • Module hóa

  Thực hành viết ứng dụng tạo mô hình tự động

  giờ
 • 10

  Xây dựng giao diện người dùng

  Giới thiệu Maya GUI command

  Một số GUI command đơn giản

  • Windows

  Xây dựng cửa sổ

  • Menu và menu item
  • Thực thi command cho các GUI objects
  • Layout
  • Các thành phần giao diện

  Thực hành

  giờ
 • 11

  Xây dựng giao diện người dùng nâng cao

  Xây dựng giao diện người dùng nâng cao

  Mở rộng các đối tượng có sẵn

  • Radio Button Group
  • Frame layout và float field groups

  Một số kĩ thuật xử lý nâng cao

  • Tối ưu Manager Window
  • Lưu trữ dữ liệu với module cPickle
  • Sử dụng File Dialogs

  Thực hành

  giờ
 • 12

  Phong cách lập trình

  Phong cách lập trình và ý nghĩa.

  • Các phong cách phổ biến.
  • Phong cách theo dự án.
  • Phong cách lập trình của STDIO.
  • Vấn đề về nghệ thuật comments.
  • Các phương pháp debug chương trình không sử dụng Debugger.
  giờ
 • 13

  Ứng dụng thực tế 3

  Ôn tập xây dựng giao diện với Maya GUI command

  Thực hành xây dựng plugin tối ưu hóa chuyển động

  giờ
 • 14

  Ứng dụng thực tế 4

  Khởi tạo dialog

  Thực hành xây dựng plugin quản lý nhóm đối tượng

  giờ
 • 15

  Module PyMEL

  Giới thiệu về PyMEL

  Cài đặt PyMEL

  Tương quan PyMEL và Maya Python command

  • Tư duy đối tượng
  • PyNodes

  Các tính năng của PyMEL

  Ưu điểm và khuyết điểm

  Thực hành

  giờ
 • 16

  Triển khai các công cụ

  Kiến trúc của một plugin

  Đóng gói plugin

  Triển khai và cài đặt plugin vào Maya

  giờ

Ứng dụng Python trong Maya

Lịch khai giảng
Không tìm được giờ học phù hợp?
Gọi 028.36205514 hoặc Inbox.
Bạn đang có nhu cầu vui lòng gọi

perm_phone_msg 0942.111.912
028.36205514

message MESSENGER
Python vượt trội trong các tình huống liên quan tới dữ liệu, điều này có nghĩa là các doanh nghiệp liên quan đến Big Data (Dữ liệu lớn), Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo) / Machine Learning (Học máy) sẽ có nhu cầu cao đối với các lập trình viên Python.
Xem thêm
Theo thời gian, tôi đã quan sát thấy có 3 ứng dụng phổ biến chính cho Python và trong thời đại này, ít nhất cũng phải có chút hiểu biết về 3 điều sau và phải thông thạo 1 trong 3 nếu bạn muốn làm việc lâu dài với Python
Xem thêm
ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG
©STDIO, 2013-2020